Pregled

Pregled Kose i Konsultacije

Svaki, a naročito prvi, tretman u Cacao Hair Spa započinjemo detaljnim konsultacijama i pregledom kose, kako bi se ustanovili primarni i sekundarni, kao i subjektivni i objektivni problemi kose.

Konsultacije i pregled sprovode naši eksperti, a to uključuje detaljan razgovor o navikama klijenta, istoriji postupanja sa kosom, ali i korišćenje  Schwarzkopf Salon lab Smart Analyzer uređaja. Salon Lab je inovativan pristup ovoj profesiji, koji spaja ultimativnu infrared tehnologiju u obliku Smart Analyzer uređaja i unete podatke o klijentu.

Popunjavanjem upitnika na tabletu i analizom više tačaka kose Smart Analyzer uređajem, dobijamo strukturnu analizu kose, odnosno stepen njenog oštećenja. Na bazi dobijenih rezultata i usmeno dobijenih informacija, definišemo set preparata koje ćemo koristiti tokom tretmana, kao i plan, odnosno dinamiku lečenja, nege ili preventive.

Pregled nam takođe omogućava da sistematično i opipljivo pratimo napredak na putu ka najboljoj verziji vaše kose. Garantujemo maksimalnu posvećenost.

Konsultacije i pregled su sastavni deo svakog tretmana u Cacao Hair Spa i tada ulaze u oformljenu cenu tretmana, a na raspolaganju su vam i kao zasebna usluga.

Zakažite svoj termin